Hans Bruggeman

Schrijver

Dick Verroen

Hans Bruggeman: “Ik ben een verteller, meen wat te zeggen te hebben”.

Hans, in 1927 geboren in een liberaal vrijzinnige familie, kijkt met tevredenheid terug op zijn lange leven, dat ook enkele goede vrienden al eerder geprobeerd hebben in een boek te vatten. Hun ging het vooral om zijn werkzame leven, zijn politieke loopbaan, zijn spirituele beleving.

In dit levensverhaal heeft Hans zijn leven als homoseksueel vast willen leggen, vrij en open. “Ik ben een mens en een man die vanaf zijn dertiende jaar seks met mannen heeft en die pas op zijn tweeëntachtigste de grote passie heeft ontdekt.”

Het leven van Hans als homoseksueel lijkt minder problematisch te zijn verlopen dan het vaak zo zwaarmoedige en homofobe beeld dat de homogeschiedenis schetst van Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.